KEDAP AIR Lapisan kedap air adalah lapisan yang berfungsi untuk mencegah resapan air hujan sehingga apabila terjadi hujan air tidak akan masuk kedalam ruangan masjid. Selain itu kedap air